Zemědělství

Zemědělství

Rodinná farma hospodaří na cca 700 ha orné půdy.

Věnujeme se v Čechách tradičnímu zemědělství.

Pěstujeme tradiční zemědělské plodiny (obilniny, hrách, olejniny, cukrovku, brambory).

Součástí zemědělského podnikání je také chov ovcí.