Lesnictví

Lesnictví

Lesní správa rodinné společnosti Šimonek Dvůr Lobeč zabývající se komplexní lesnickou činností, jejíž ústředí se nachází v obci Lobeč, byla založena 1. 1. 1996. Již v následujícím roce byla lesní správa za svojí činnost navržena do soutěže Českých 100 nejlepších v oboru lesnictví. V soutěži skončila mezi pěti nejlepšími a ocenění převzal majitel firmy Ing. Jaromír Šimonek ve Španělském sále Pražského hradu.

Řízení lesní správy má na starosti vedoucí polesí a lesní úseky spravují hajní. Polesí je rozděleno na tři revíry – Blatce, Strašnov a Nosálov.

Rozloha spravovaného lesního území je cca 2000 ha. Lesní správa spravuje také 6 menších rybníků, kde se provozuje chov ryb i sportovní rybolov.

První úsek tzv. Strašnovský les se nacházející v přírodní lesní oblasti Polabí (PLO 17), tento úsek má rozlohu 407 ha. Druhý větší úsek se nachází v přírodní lesní oblasti Severočeská pískovcová plošina (PLO 18) a má rozlohu 1570 ha. Lesní celek je rozložen v oblasti, která se nazývá Polomené hory a je součástí CHKO Kokořínsko. Krajina Kokořínsko je charakteristické divokou nedotčenou přírodou s pískovcovými skalními útvary a hlubokými roklemi, to byl také jeden z důvodů, proč bylo Kokořínsko vyhlášeno Chráněnou Krajinnou Oblastí.

Spolupráce rodinné společnosti Šimonek Dvůr Lobeč a správy CHKO Kokořínsko vedla k vytvoření unikátního projektu. Od roku 2005 do roku 2050 bylo ponecháno 7 ha lesa z majetku firmy Šimonek Dvůr Lobeč samovolnému vývoji. Skrz vznikající ,,prales“ byla otevřena naučná stezka s názvem Beškovský les.

Charakteristika LHC Dvůr Lobeč ( kategorie lesů - složení porostů):

Převládající hospodářský soubor je přirozené borové stanoviště (55 %). Z lesních typů je zastoupen kyselý bor (735 ha), smrkový bor (301 ha), dubový bor (53 ha) a velký podíl extrémních LT (roklinové bory) a reliktní bory (156 ha).

Čti dále také Těžební a pěstební činnost.