LesnictvíNaučná stezka Beškov

Lesnictví

Na Kokořínsku byla otevřena nová naučná stezka přes bezzásahové lesy v soukromém vlastnictví

21. 4. 2011 - Novou, asi 1,5 kilometru dlouhou naučnou stezku, otevřela 20.dubna AOPK ČR- Správa CHKO Kokořínsko v Beškovském lese nedaleko Dubé. Unikátní je, že vede přes lesy v soukromém vlastnictví, které jsou už od roku 2005 ponechány samovolnému vývoji, tedy bez zásahu člověka.

Po dohodě majitele lesa a Správy CHKO bude samovolnému vývoji ponecháno 7 hektarů  lesa až do roku 2050.  Jeho majitel se přitom zavázal, že nebude žádat vyplacení takzvané újmy – tedy náhrady za omezení lesního hospodaření. Na stezce je devět informačních panelů, které nabízejí údaje o přírodě a přírodních procesech  Beškovského lesa. V něm rostou převážně buky a habry s přimíšeným klenem a borovicí, celkem 12 druhů dřevin.Stezku slavnostně otevřeli František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Jaromír Šimonek, majitel lesa, a Ladislav Pořízek, vedoucí Správy CHKO Kokořínsko.

„Jde o unikátní projekt, který dokládá možnost vzájemné spolupráce mezi ochranou přírody a soukromými vlastníky při praktické ochraně přírody a práci s veřejností. Území, ponechaná samovolnému vývoji, jsou významným příspěvkem k ochraně biodiverzity. Probíhají na nich vědecká pozorování, kteráse pak využívají při péči o chráněná území i pro přírodě blízké hospodaření v lesích,“ konstatuje František Pelc, ředitel AOPK ČR.

„Jsem rád, že na Kokořínsku máme další kus lesa, kde budeme moci pozorovat, jak si příroda poradí bez zásahu člověka. Jeho majitel si zaslouží velký dík,“ doplňuje Ladislav Pořízek, vedoucí Správy CHKO Kokořínsko. 

Stezka byla financována z Programu podpory přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí.