LesnictvíTěžební a pěstební činnost

Těžební a pěstební činnost

Roční míra těžby se pohybuje kolem 7 000 m3. Těžební činnost je prováděna smluvními partnery, s dostatečným množstvím zkušeností a potřebnou technikou. V lesích firmy Šimonek Dvůr Lobeč jsou používány přírodě šetrné metody přibližování dříví z lokality ,,P“ na odvozní místo. K přibližování jsou používány jednak tradiční metody (kůň), ale i moderní mechanizace (vyvážečka, UKT, LKT, železný kůň, lanovka…)

Pěstební činnost je prováděna zaměstnanci firmy. Roční obnova je cca 11 ha; z toho připadá na přirozenou obnovu přibližně 20 %. Umělá výsadba borovice tvoří cca 60 %, v lesní části zvané Strašnovský les převládá výsadba listnatých sazenic (dub).

Na Kokořínsku převládá výsadba buku a jedle, výsadba smrku se pohybuje kolem 5-6 %. Dále mezi pěstební činnosti patří výstavba a oprava oplocenek, nátěr sazenic proti okusu, máčení sazenic proti klikorohu, vyžínání…

Lesy firmy Šimonek Dvůr Lobeč jsou certifikovány PEFC certifikátem.

Lesní Správa společnosti Šimonek Dvůr Lobeč nabízí k prodeji surové kmeny, výřezy i palivové dříví.
Dále je možnost zakoupit povolenku pro sportovní rybolov.

Kontakty a informace pro odběratele najdete v sekci Kontakty.