MyslivostObora Podčejk

Obora Podčejk

Obora Podčejk se nachází ve Středočeském kraji v okrese Mladá Boleslav. Byla založena státním statkem Bezno v roce 1980 jako součást vyhrazené honitby Mze ČR. V roce 1993 v rámci restitučních náhrad byla vydána Ing. Jaromíru Šimonkovi. Obora se rozprostírá v údolní nivě Strenického potoka mezi obcemi Strenice a Krnsko. Její celková výměra je v současné době 119 ha, z čehož připadá na ornou půdu 70,3 ha, les 40,6 ha, louky 6,4 ha a sad 1,7 ha.

Složení lesního porostu:

Pobřežní porost potoka je tvořen vrbou a olší. Průměrné stáří lesa je 60 let. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 240 – 260 m n.m. Lesní porosty jsou převážně svažité, pole, louky, a sady jsou rovinatého charakteru.
Uhrné roční srážky se pohybují kolem 520 mm a sněhová pokrývka se pohybuje maximálně do 20 cm.

Původní dovezená daňčí zvěř pochází z maďarské oblasti špičkového chovu Giulla, což se projevilo v hodnotě trofejových daňků, jejichž hodnota dosahuje světových hodnot – 227, 7 CIC.
Jarní kmenový stav je 90 ks daňčí zvěře v poměru 1:1 s koeficientem přírůstku 0,8.

Chov mufloní zvěře v oboře byl založen v roce 1998 dovozem zvěře z Obory Žatecká Diana a z Obory Velký Dub. V dnešní době se bodová hodnota trofejí muflonů blíží k hranici 250 bodů CIC.
Jarní kmenový stav je 29 ks mufloní zvěře v poměru 1:1 s koeficientem přírůstku 1.

Ing. Jaromír Šimonek
muflon 236,35 CIC
Nejsilnější trofeje z Obory Podčejk